Kollekollevej 39
– et nyt vartegn
for Værløse

På den gamle Spejdergrund på Kollekollevej 39 ønsker vi at udvikle et sted som inviterer op til Bymidten i Værløse.

Området

Grundstykket med boligerne ligger langs Kollekollevej og Stiager med Farumbanen mod nord. Søndersø og Hareskoven kan skimtes mod syd, der er under 200 meter til Værløse S-togsstation og Den Røde Plads/Bymidten, 300 meter til Sportshaller, tennis og fodboldbaner og mod øst 2-300 meter til daginstitutioner og Syvstjerneskolen. Motorvejs af/tilkørsel er under 1,5 kilometer fra grunden, direkte ud ad Kollekollevej. Området er præget af en varieret bebyggelse, bestående af boliger mod sydvest i 1,5 – 2 plan, og mod Værløse station findes kompakte 5-7 etagers bygninger. I alt en meget attraktiv og meget central beliggenhed for boliger som en slags port til Bymidten.

 

Boligerne &
situationsplan

Boligerne

 

Boligerne orienteres på langs af grunden, hvorved de danner en god barriere mod Kollekollevej og evt. støj fra trafikken. Samtidig opnås et gårdmiljø med mange gode opholdsmuligheder, afskærmet fra vej og trafik. Ved at placere bebyggelsen primært langs Kollekollevej og Stiager sikres tillige, at bebyggelsen giver liv til lokalområdet, og at man som forbipasserende kan se livet i bygningerne og fra lejlighederne kan følge med i lokalområdets byliv.

I gårdrummet er tanken, at der kan blive plads til en boulebane, udefitness/træningsareal og bord- og bænkesæt. Dette er noget de kommende beboerne kan være med til at planlægge.

 

Over bygningerne i to etager placeres fælles tagterrasser. Beboerne kan mødes her, og det er tanken, at man fælles kan drive drivhus og plantekasser med dyrkning af grøntsager. Terrasserne skal emme af liv, og tagterrasserne er desuden med til at fremme den sociale bæredygtighed i bebyggelsen.

Ved udgangen til tagterassen etablerer vi et mindre rum inde, som beboerne kan leje til brug for fester o.a. – ligeså skal uderummene deles op i mindre rum, så flere kan være ude, med forskellige formål. Der etableres desuden værksted ved cykelparkeringen, hvor man kan lappe sin cykel.

Borgerinddragelse

Vi går meget op i at arbejde med omgivelserne og i øjenhøjde med omgivelserne. Vi har erhvervet grunden for at have tid til at arbejde med den. Vi ønsker at inkludere kommune og borgere i processen hele vejen, fordi vi anser begge som en naturlig del af udviklingsprocessen, og vi tror på, at resultatet bliver bedst i et stærkt tværgående samarbejde.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og følg med i processen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om Kollekollevej 39

Vil du følge med i processen omkring borgerinddragelse og inviteres til arrangementer, så følg med på denne side og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Teamet

For at skabe et godt resultat er et stærkt og relevant team altafgørende. Vi sørger derfor for at hente de rette fagligheder ind, på de rette tidspunkter, så alle aspekter kan belyses, og beslutninger tages på det rette grundlag. Vi arbejder med transparens i alle dele af processen for på den måde at undgå, at der opstår utryghed eller usikkerhed. Kommune og borgere inkluderes, fordi vi anser begge som en naturlig del af udviklingsprocessen, og vi tror på, at resultatet bliver bedst i et stærkt tværgående samarbejde.

Krarup Ejendomme

Kontakt

Hvis du har spørgsmål så tøv ikke med at kontakte os.