Totalentreprisekontrakt underskrevet

Mandag d. 22. april underskrev Generous development og Jesper Krarup en totalentreprisekontrakt med Amstrup & Baggesen Entreprise A/S. Projekteringen af de 37 lejligheder, der skal stå færdige ultimo 2025/primo 2026 sættes nu i gang, så processen med planlægning, design og beregninger kan godkendes, og der kan indsamles byggetilladelse og miljøgodkendelse.

Processen har været flot faciliteret af Winsløw advokater, og kontrakten er indgået som en ”glad kontrakt”, som er et begreb vi arbejder med for at gøre op med konflikter, som ofte kommer, fordi vi ikke har afstemt forventninger, og i det hele taget afstemt, hvordan vi ønsker at arbejde sammen.

Derfor har vi forud for kontraktindgåelse introduceret en række håndslag, som vi mener er et vigtigt grundlag for det gode og inspirerende samarbejde, vi ønsker at opnå i ethvert team. Vi giver f.eks. håndslag på:

  • at vi kommer forberedt til samarbejdet 
  • at vi ikke ønsker at spilde hinandens tid 
  • at der arbejdes i gensidig respekt
  • at vi arbejder transparent 
  • at vi kommunikerer klart og tydeligt – rettidigt

generous.dk kan man læse mere om, hvordan vi arbejder med håndslag 😉

Kontrakterne skal selvfølgelig indeholde den jura, der kan betrygge parterne, og ligeså skal økonomien være afstemt. Men en anden tryghedsfaktor er, at man forud for indgåelse af kontrakten, sammen arbejder sig igennem kontraktens ordlyd og også beskriver intentionen i samarbejdet.
Den proces skal prioriteres. Den tager måske lidt ekstra tid, fordi man skal til bunds i relationen – men det er givet godt ud!

Skønt at et langt udviklingsarbejde endelig bærer frugt, og med et intakt værdisæt, som forhåbentligt kommer til at sætte sine spor i hver en sten, der bliver lagt på Kollekollevej 39, så dem der i fremtiden skal bo i lejlighederne, fornemmer energien i det arbejde, der er lagt i processen fra start til slut. 💚