Billedet er en foreløbig visualisering

Lokalplanen sendes i høring

2023 er skudt godt i gang, og på byrådsmødet i Furesø kommune d. 25. januar blev det besluttet, at forslaget til Lokalplan 158 – Ny etageejendom på Kollekollevej 39 – sendes i høring. Vi er meget glade for, at der er opbakning til at Kollekollevej 39, som først var udlagt som erhverv, nu er godkendt til boliger, og vi ser frem til den videre udvikling.

Man kan finde høringen på Furesø kommunes hjemmeside: https://www.furesoe.dk/vaer-med/hoeringer-tilladelser-og-dispensationer/2023/februar/hoering-af-forslag-til-lokalplan-158-etagebyggeri-paa-kollekollevej-39/.

Lokalplanforslaget understøtter Furesø Kommunes 2030-mål om trygge boliger, og boliger der skaber rammen om stærke fællesskaber. Desuden styrkes ønsket om gode boliger og en levende bymidte, ved nu at give mulighed for boliger på Kollekollevej 39 af arkitektonisk kvalitet, som er med til at skabe liv i området tæt på bymidten.

Projektet
Projektet kommer til at rumme ca. 35 lejligheder i forskellig størrelse, og der bliver en stor, fælles tagterrasse. Bettina Ugelvig, formand i Planudvalget i Furesø kommune, udtaler i sn.dk d. 14.1, 2023: ”Der kommer et smukt byggeri med meget grønt, og det er også positivt, at parkeringspladserne til boligerne bliver holdt inden for grunden”.

Borgerinddragelse
Når man går i gang med udviklingen af en grund, som har stået tom i mange år, så er det helt naturligt, at der opstår bekymringer og forbehold fra de omkringboende. Derfor er det meget vigtigt for os at inddrage naboer og øvrige interesserede borgere i processen. Der har allerede været afholdt dialogmøde på rådhuset og separate møder med naboer, omkring individuelle forhold. D. 6. marts afholdes borgermøde. Hold øje på furesoe.dk og følg med i vores nyhedsbrev som du kan tilmelde dig her på siden.

Billederne er en foreløbig visualisering