Borgermøde om planforslaget

Mandag den 6. marts 2023 klokken 17.00 – 19.30 afholdes borgermøde om planforslaget.

Adressen er: Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.

Alle er velkomne!

Læs mere om høringen på Furesø kommunes hjemmeside: https://www.furesoe.dk/vaer-med/hoeringer-tilladelser-og-dispensationer/2023/februar/hoering-af-forslag-til-lokalplan-158-etagebyggeri-paa-kollekollevej-39/.